ქალქ თბილისში,  კრწანისი- შინდისის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობისზონიდან D=500მმ გაზსადენის გადალაგების სამუშაოები

დამკვეთი: თბილისის მერია