დამკვეთი: Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co.KG

AWARD Construction-მა 2016 წლის 28 აპრილს დაიწყო მესტიაში წყლის გამწმენდი ნაგებობის, რეზერვუარისა და ელექტროგადამცემი ხაზების სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც დასრულდა 2017 წლის 1 ოქტომბერს.