2014 წლის 20 აგვისტოს, AWARD Construction-მა დაიწყო თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების ფარგლებში კომუნიკაციების გადატანა, პროექტი დასრულდა 2016 წლის 20 ივნისს.

დამკვეთი: შპს კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში